Viite:
Viite voi olla esim. asiakasnumero ja laskun numero, kaikki numerot on kirjoitettava yhteen ja viite on oltava vähintään kaksi numeroa.
© 2002 Suomen Raasuyhteisö